Pam rhoi i CRAFT?
Effeithlon, economaidd, moesegol

Yn boddi mewn geriach? Beth am glirio ac adennill ychydig o le?
Fe gymerwn ni y pethau nad oes mo’u heisiau arnoch chi…

  • Dim trafferth (…sy’n braf)
  • Fawr ddim cynllunio (…hwrê)
  • Dim cydwybod euog (…dyddiau da)

Allai rhoi i CRAFT ddim bod yn haws.
Gallwch ddefnyddio ein Man Gollwng Eitemau yn ystod oriau agor neu, yn well fyth, fanteisio ar ein gwasanaeth codi am ddim. Ie – am ddim!
Swnio’n dda? Galwch ni ar 01970 626532 i drefnu apwyntiad, neu galwch heibio’r siop.
Mae CRAFT yn cynnig gwasanaeth clirio tai a swyddfeydd hefyd – gwasanaeth cynhwysfawr a fforddiadwy.
Fe benderfynwn beth all gael ei ailddefnyddio, a mynd â’r gweddill i’w ailgylchu.

Rhowch Heddiw 01970 626532