Whether you’re moving, de-cluttering or downsizing
– think CRAFT

Craft can mean a lot of things to different people
– let us show you what we could mean to you!

A unique shop, based in Aberystwyth, where recycling comes
alive and you always leave with a great bargain.

Codi Am Ddim 01970 626532

CRAFT mewn niferoedd

Rydym wedi cyfarch dros 200,000 o gwsmeriaid ac wedi
ffarwelio â thros 500,000 o eitemau2006 / Rydym wedi
casglu celfi ac eitemau o dros 13,000 o gartrefi / Rydym
wedi arbed 1,546 tunnell o nwyddau rhag cael eu hanfon i
safleoedd tirlenwi – sydd gyfwerth â 387 o eliffantod, 10 o
forfilod glas neu 618,400 o gwningod / Pe baech yn
gosod yr holl gypyrddau dillad a werthwyd gan CRAFT
ar ben ei gilydd, byddent 5 gwaith uchder yr Wyddfa /
Byddai’r llyfrau a werthwyd yn CRAFT benben â’i gilydd
yn ymestyn o’r siop yr holl ffordd i’r Borth, a byddent yn
cynnwys 328 biliwn o eiriau / Pe baech yn cymryd y
soffas a werthwyd gan CRAFT dros y 5 mlynedd
diwethaf
,byddent yr un mor hir â Phromenâd
Aberystwyth
/ CRAFT yw’r siop gyntafy mae’r
300,000 o deithwyrsy’n cyrraedd Gorsaf Reilffordd
Aberystwyth bob blwyddyn yn ei gweld /
Y tro nesaf y byddwch yn defnyddio’r orsaf codwch eich llaw arnom!